Kreativní copywriting

Pro dosažení vyšší efektivity sdělení a pro jeho šíření dalším komunikačním kanálem je tu kreativní copywriting. Kreativní obsahem a především zvolením vhodné formy pro optimální zásah vybrané cílové skupiny.

Naši kreativci mají za sebou dlouholetou praxi v reklamním průmyslu pod křídly mezinárodních komunikačních agentur. Kreativní copywriting zahrnuje především PR texty, což jsou textové útvary různé délky aktuálně reagující nebo vhodně doplňující jiná komunikační sdělení. Klient dodá obsah a my zvolíme vhodnou formu a rozsah sdělení.

V tomto případě dokážeme využít celou škálu médií, kterými lze informace šířit. Kreativní copywriting jsou také texty pozvánek, přání, oznámení, letáků, firemních novin a časopisů.

 

 

 

Naše reference

Naše stránky, na rozdíl od mnohé konkurence, nestavíme na hotových open source produktech třetích stran a nejsme tak svázáni řadou jejich omezení. Veškerou funkcionalitu Vám proto můžeme připravit skutečně na míru.

Další reference